Zoekresultaten met als zoekwaarde: miriam
Artikels
1.  Alleenstaanden
De Vrouwenraad werkt sinds verschillende jaren rond het thema alleenstaanden. Dat kunnen alleenstaande vrouwen zijn zonder kinderen (singles), alleenstaande moeders, eenoudergezinnen. Via aanbevelingen aan de overheid, memoranda, platforms, projecten trachten we aandacht voor hun precaire situatie te vragen en concrete/specifieke maatregelen voor te stellen.
Alleenstaande, Armoede, Eenoudergezinnen, Migratie, Moeders
2.  'Miriam' the movie
De Vrouwenraad coördineerde het MIRIAM-project (2016-2017). Dit filmpje maakt duidelijk wat het project betekende op lokaal vlak, voor de alleenstaande mama’s, de professionals en alle stakeholders die bijgedragen hebben tot het succes van het project.
Nieuws
1.  Miriam: empowerment van alleenstaande moeders
Het project 'MIRIAM' wil door middel van intensieve begeleiding de empowerment van alleenstaande moeders in het OCMW verhogen, het sociaal isolement doorbreken en de armoede terugdringen, dit alles met het oog op maatschappelijke en socio-professionele integratie.