18-10-2018
Op 14 oktober werden er in de Vlaamse gemeenten 2840 vrouwen verkozen, d.i. 38,4 % van alle verkozen raadsleden of slechts 2,2 procentpunten meer dan in 2012. Een minieme stijging dus. De weg naar een 50/50-verdeling is nog lang. Dit betekent echter niet dat politieke partijen nu al geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Elke partij kan én moet inzetten op evenveel vrouwen als mannen in het schepencollege.
17-9-2018
Er komen binnenkort weer gemeenteraadsverkiezingen aan. Als er één punt is waarvoor wij onze stem willen geven, is het voor een gelijke kansenbeleid in elk gemeentebestuur. Zo'n beleid is niet alleen cruciaal om duurzame stedelijke ontwikkeling te verwezenlijken, maar ook om tegemoet te komen aan de vele internationale verdragen en overeenkomsten waarin gelijke rechten en vrijheden van vrouwen vastgelegd zijn.
14-9-2018
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de Vrouwenraad de toekomstige nieuwe besturen sensibiliseren voor een degelijk lokaal gelijkekansenbeleid V/M. Hiervoor stellen wij een kort 10-puntenplan en een uitgebreid memorandum ter beschikking. Met dit programma vragen wij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, en dit in alle beleidsdomeinen.
30-8-2018
De Vrouwenraad voert samen met Plasactie vzw actie voor meer, toegankelijke, propere, gratis en veilige toiletten als onderdeel van de ruimtelijke ordening in de stad/gemeente. We zijn gestart bij de NMBS. De treinmaatschappij beschikt in haar stations doorgaans wel over toiletten, maar vaak zijn die niet toegankelijk en moet men ergens de sleutel gaan oppikken. Ook de hygiënische toestand laat nogal eens te wensen over.
1-7-2018
Het is een goede zaak dat de voorwaarden voor abortus niet meer in het Strafwetboek staan, maar het huidige wetsvoorstel van de meerderheidspartijen is pover in verhouding tot wat de Vrouwenraad en CFFB, koepelorganisaties van vrouwenbewegingen in België, vragen. We hernemen nog eens wat voor ons de inzet is.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht