22-10-2020
Vrouwenraad and Towards Gender Sensitive Education project are inviting you to a webinar. During this webinar results of the Erasmus+ project Towards Gender Sensitive Education will be presented as well as good practices from Belgium focusing on sustainable integration of a gender perspective in curricula and school organisation. Are you an expert in this matter or is your organisation a stakeholder? Or are you simply interested in this topic? Then please feel free to join us on this webinar.
19-10-2020
Twee wetten uit 2019 maken het mogelijk dat ernstige seksuele misdrijven op minderjarigen niet meer kunnen verjaren. Daarvoor hadden minderjarigen vanaf hun 18de verjaardag nog vijftien jaar de tijd om klacht in te dienen tegen de vermeende dader. Heel wat organisaties en slachtoffers vonden deze periode veel te kort. Na jaren van lobbywerk werd onze gemeenschappelijke eis - de opheffing van de verjaringstermijn - eindelijk in wetgeving omgezet. De wet houdt nu rekening met de het feit dat aangiften dikwijls helemaal niet of slechts lang na het misbruik plaatsvinden. Maar deze wet wordt nu bedreigd door een beroep tot nietigverklaring dat door de vzw Ligue des Droit Humains en de vzw Association Syndicale des Magistrats afgelopen zomer werd ingesteld bij het Grondwettelijk Hof.
17-10-2020
#17oktober Werelddag van het verzet tegen Armoede. Het nieuwe regeerakkoord laat uitschijnen dat de sociale zekerheid versterkt zal worden, wat een positieve impuls zou moeten geven aan de armoedebestrijding. Maar de concrete maatregelen die we erin lezen, doen ons twijfelen, zeker wat de pensioenen voor vrouwen betreft.
21-9-2020
GREVIO: Het beleid rond geweld op vrouwen is relatief onzichtbaar in de Belgische politiek, funding is onvoldoende en onduidelijk, weinig of geen data uitgesplitst naar geslacht, te weinig erkenning van het feit dat geweld vrouwen extra treft, onvoldoende aandacht voor extra kwetsbare vrouwen die met meervoudige discriminatie te maken hebben, vluchthuizen zijn betalend, meer focussen op kinderen in het geval van co-ouderschap zodat ze niet toevertrouwd worden aan daders van geweld...
17-9-2020
Seksisme is overal aanwezig: op de werkvloer, in de klas, de medische hulpverlening, de openbare diensten, de sportverenigingen, de filmwereld, de sociale media (Facebook, Twitter, Instagram…), al dan niet vergezeld van haatspraak. Mensen vinden het vaak de normaalste zaak van de wereld. Dikwijls herkent men het zelfs niet. En jij? Herken jij seksisme? Ben jij een seksist? Ga jij of je vereniging mee de strijd aan tegen seksisme en seksistisch gedrag? Sluit je dan nu aan bij deze campagne!

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht