8-4-2021
De 65ste zitting van de CSW vond plaats van 15 tot 26 maart 2021. Het prioritaire thema was “de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen aan besluitvorming in het publieke leven, evenals de uitbanning van geweld voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.”
25-3-2021
De Vrouwenraad nodigt iedereen uit om zich te vervoegen in de strijd tegen de terugtrekking van Turkije en mogelijks andere landen uit het Verdrag van Istanbul. Aan de Belgische overheid vragen wij om dringend te reageren. En wij roepen op om alle mogelijke diplomatieke middelen in te zetten om deze trend te keren. #saveistanbulconvention #istanbulconventionsaveslives
18-3-2021
The History of Her Story is een initiatief tot het bevorderen van een positief nieuw discours rond inclusie en integratie van nieuwkomers. Dankzij al deze inspirerende en emanciperende verhalen hopen we gezamenlijk negatieve beeldvorming over nieuwkomers en stereotypen te doorbreken.
7-3-2021
Op maandag 8 maart vindt de 112de editie van de Internationale Vrouwendag plaats. Dat is voor ons het uitgelezen moment om ‘Een zorgdeal voor Vlaanderen’ te lanceren. En wel hierom: “Als er iets is wat het afgelopen jaar pijnlijk duidelijk heeft gemaakt, dan is het de positie van vrouwen wereldwijd. Zij zijn het die de zorgtaken massaal op zich nemen, zowel onbetaald als betaald, van klein tot groot, van occasioneel over geregeld tot fulltime. Maar rechtvaardig is anders. Het is tijd om aan dit onevenwicht te sleutelen en erop toe te zien dat alle vrouwen, net als alle mannen trouwens, een deftig loon ontvangen dat een waardig leven toelaat en een veilige oude dag garandeert. Daartoe is het onontbeerlijk dat mannen wat meer gaan zorgen. Arbeidsduurvermindering in de vorm van een 30-urenweek voor iedereen is de aangewezen piste.
4-3-2021
De Vrouwenraad heeft een budget van 100.000 euro toegewezen gekregen van federaal minister voor Armoedebestrijding Karine Lalieux voor de strijd tegen menstruatiearmoede Met dat bedrag kunnen we 15 projecten van aangesloten verenigingen financieren om zo tegemoet te komen aan de noden van meisjes en vrouwen die onvoldoende budget hebben om maandverbanden en dergelijke aan te schaffen.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht