Genderbeleid in Europa
Op deze pagina vindt u meer informatie over het Gelijkekansenbeleid in Europa.

Genderbeleid in Europa

Gelijkheid van vrouwen en mannen is een van de doelstellingen van de Europese Unie. De bevordering van de gelijkheid v/m is geleidelijk aan uitgegroeid van een bijna terloops artikeltje over ‘gelijk loon voor gelijk werk’ in het oprichtingsverdrag van Rome (1957) tot een gemeenschappelijke waarde van de EU en een kerntaak van de Europese instellingen. Meer info over dit geleidelijke proces in verdragen en richtlijnen vindt u in Genderlex EU

Het Europees beleid heeft ongetwijfeld bijgedragen tot betere wetgevingen van de lidstaten inzake gendergelijkheid. Via verdragen, richtlijnen tegen discriminatie, strategieën zoals gendermainstreaming en specifieke maatregelen ten gunste van vrouwen heeft de EU de gelijkheid v/m in de lidstaten in rechte en in feite bevorderd, in eerste instantie vooral op gebied van werk. Deze focus op de arbeidsmarkt kadert dan ook in het voortdurende streven naar economische groei van de EU.

Maar de EU en zijn lidstaten hebben nog altijd veel werk voor de boeg met het wegwerken van de ongelijkheden en de genderkloof en met het aanpakken van de oorzaken ervan: de lagere lonen en pensioenen van vrouwen, hun oververtegenwoordiging in slechter betaalde sectoren op de arbeidsmarkt en hun ondervertegenwoordiging in besluitvormingsposities, de moeilijke combinatie van werk en gezinsleven… De Vrouwenraad geeft in de prioriteitennota Wat vrouwen vragen van Europa zijn aanbevelingen voor de belangrijkste knelpunten in het Europees beleid die de volledige gelijkheid v/m in de weg staan.

Wij houden u graag regelmatig op de hoogte van wat er reilt en zeilt op gebied van gender in de EU met ons Gendernieuws uit Europa.
U kan zelf ook de vinger aan de pols houden door regelmatig eens een kijkje te nemen op de interessantste websites voor de initiatieven en plannen voor meer gendergelijkheid van de verschillende Europese instellingen die u vindt in ons overzicht Genderwijs in de EU.

Naast de Europese Unie speelt ook de Raad van Europa een belangrijke rol voor de bevordering van de mensenrechten én van de gelijkheid v/m in zijn lidstaten. Zo is het Verdrag van Istanbul - het Verdrag inzake geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld - een heel belangrijk instrument om eindelijk te beginnen met een structurele aanpak van dit geweld in al zijn vormen.  Dit verdrag verbindt concrete verplichtingen aan de preventie, de bescherming, de vervolging en de monitoring van geweld tegen vrouwen in de lidstaten.

 

Genderbeleid in Europa - Nieuwsbrieven 2015

Genderbeleid in Europa - Nieuwsbrieven 2016

 

Download documenten :
Genderwijs in de EU
Genderlex EU
Wat vrouwen vragen van Europa
Gendernieuws uit Europa 2017
Gendernieuws uit Europa 2017

Gendernieuws uit Europa 2017

Download documenten :
Nieuws uit Europa -15 december 2017
Nieuws uit Europa - 3 september 2017
Nieuws uit Europa - 2 juni 2017
Nieuws uit Europa - 1ste kwartaal 2017