Prostitutie: business of vrouwenrecht

De film ‘Prostitutie: business of vrouwenrecht’ (23’), gerealiseerd door Elisabeth Evrard en Fanny Joachim, is een weergave van de conferentie ‘The growing threat of trafficking in women, sexual exploitation and prostitution: protecting human rights of women’.

In oktober 2016 organiseerde de Vrouwenraad samen met de Conseil des Femmes Francophones de Belgique dit internationaal congres. Een panel boog zich over de genderdimensie van mensenhandel. Experten uit heel Europa besteedden ruime aandacht aan beleid en wetgeving. Bijdragen over uitstapprogramma’s werkten inspirerend.
 

Buddyproject 'Vrouwen ontmoeten vrouwen'

Doe mee aan het buddyproject ‘Vrouwen ontmoeten Vrouwen’!

De Vrouwenraad samen met enkele buddyvrijwilligers stellen de buddywerking voor en doen een oproep om ook buddy te worden. 

Met Valentijn zeggen jongeren nee tegen geweld

Op Valentijnsdag 2015 organiseert de Vrouwenraad samen met zijn partners van het platform One Billion Rising België (OBR) de derde editie van de wereldwijde actiedag tegen geweld. Deze ludieke OBR-actie op het Europakruispunt voor Brussel Centraal met een 300-tal deelnemers kon op de belangstelling van vele voorbijgangers rekenen.

 

DVD 'Zina&Mina tales, singles intercultureel bekeken'

De DVD “Zina & Mina-tales, singles intercultureel bekeken”,  is een persoonlijk  live-verslag van zes vrouwen,  allemaal single met en zonder kids  en  heel divers qua achtergrond en herkomst.  In een patchwork van persoonlijke verhalen richten we de spots op de ‘actrices van dienst’:  Anna die Italiaanse roots heeft,  Lubov afkomstig uit Rusland,  de Belgische  Catherine  en Hedwig , Jamila uit Marokko en Modi uit Congo.

De Vrouwenraad wil door het zo breed mogelijk vertonen van deze  DVD de publieke opinie, het beleid en allerlei organisaties sensibiliseren voor gelijke kansen v/m, voor de problematiek van de meervoudige discriminatie (alleenstaand, al/of niet  afkomstig uit een ander land,  vrouw,  sociaal-economische positie).  De De Vrouwenraad wil finaal  bijdragen tot de versterking van de maatschappelijke participatie van groepen alleenstaande vrouwen  die te maken hebben met dubbele barrières.