Vrouwenkracht is vredesmacht

Platform 1325


‘Vrouwenkracht is vredesmacht’
is een campagne van de Vrouwenraad in samenwerking met het Platform 1325.

Dat platform werd opgericht in september 2009 om te pleiten voor de uitvoering van ‘Resolutie 1325’ van de VN-Veiligheidsraad. Die resolutie wil de deur openen voor een grotere rol van vrouwen als vredestichters. Daarnaast wil die ook een grotere bescherming van vrouwen in tijden van oorlog.

Wij proberen ook om ‘Resolutie 1325’ te vertalen naar het Belgische en Vlaamse beleid. Wij vragen dan ook om de toepassing van het Nationaal Actieplan 1325 (NAP 1325).

De leden van Platform 1325 zijn vooral Belgische organisaties uit de vrouwen-, vrede- en mensenrechtenbeweging. Ook worden wij gesteund door parlementsleden, vertegenwoordigers van administraties en overheidsinstellingen en individuen.

SPELD EEN WITTE KLAPROOS OP

DRAAG EEN VREDESVROUW VOOR

LAAT WITTE KLAPROZEN BLOEIEN

PUBLICATIES

ACTIEPARTNERS

 Interessante links

Download documenten :
Resolutie 1325 Brochure Vlaanderen 2016