Nieuws
Nieuws van Europa
Wat leeft er in Europa op vlak van gendergelijkheid en vrouwenrechten? De Vrouwenraad zocht het voor u uit. In de 3e nieuwsbrief van 2019 vindt u een overzicht van enkele belangrijke beleidsontwikkelingen: de Europese verkiezingen, de besluiten van de Raad over het dichten van de genderloonkloof en de prioriteiten van de nieuwe Strategische Agenda 2019-2024.
2019-09-04Lees meer
Verkiezingen 2019: onze memoranda staan klaar
Op 26 mei 2019 trekken we met zn allen opnieuw naar de stembus voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Omdat er nog werk aan de winkel is voor een goed en doeltreffend gelijkekansenbeleid stelt de Vrouwenraad haar memoranda ter beschikking voor politieke partijen en toekomstige ministers en parlementsleden.
2019-05-20Lees meer
ARGO-conferentie 'Een einde aan geweld op het werk en #MeToo
Het ontstaan van de #MeToo-beweging eind 2017, zorgde recent voor wereldwijde aandacht voor seksuele intimidatie. Tot vandaag volgen getuigenissen uit verschillende sectoren elkaar in snel tempo op. Maar seksuele intimidatie is slechts n vorm van machtsmisbruik, geweld of pesterijen op het werk. Geen enkele sector lijkt hier immuun voor. Iedereen kan het meemaken, maar sommigen zijn kwetsbaarder dan anderen. En ding is duidelijk: geweld op het werk moet aangepakt worden.
2018-11-27Lees meer
De Croo ontvangt 10.600 handtekeningen voor meer geboorteverlof
Vandaag hebben de Vrouwenraad en de Gezinsbond hun petitie voor de uitbreiding van het geboorteverlof voor vaders en meemoeders overhandigd aan Vicepremier Alexander De Croo (Open VLD). De Vrouwenraad en de Gezinsbond willen 20 dagen geboorteverlof voor alle papa's, ongeacht hun statuut en zonder inkomensverlies. Ook Alexander De Croo ziet heil in een uitbreiding van het vaderschapsverlof.
2018-11-22Lees meer
De gemeenteraadsverkiezingen 2018: gelijke politieke deelname in zicht?
Op 14 oktober werden er in de Vlaamse gemeenten 2840 vrouwen verkozen, d.i. 38,4 % van alle verkozen raadsleden of slechts 2,2 procentpunten meer dan in 2012. Een minieme stijging dus. De weg naar een 50/50-verdeling is nog lang. Dit betekent echter niet dat politieke partijen nu al geen verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Elke partij kan n moet inzetten op evenveel vrouwen als mannen in het schepencollege.
2018-10-18Lees meer
10 punten voor een goed lokaal gelijkekansenbeleid V/M
In het kader van de komende gemeenteraadsverkiezingen wil de Vrouwenraad de toekomstige nieuwe besturen sensibiliseren voor een degelijk lokaal gelijkekansenbeleid V/M. Hiervoor stellen wij een kort 10-puntenplan en een uitgebreid memorandum ter beschikking. Met dit programma vragen wij specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen, en dit in alle beleidsdomeinen.
2018-09-14Lees meer