Geboorteverlof van 10 naar 20 dagen
Elke werknemer heeft recht op tien dagen afwezigheid van het werk bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaderszijde vaststaat. De huidige regeling geldt voor geboorten vanaf 1 april 2009.
Ouderschapsverlof
Ouderschapsverlof behoort in België tot de cluster van thematische verloven, samen met het verlof voor medische bijstand en het palliatief verlof.
Prenatale erkenning kind
Sinds 1 april 2017 krijgt een ongehuwde partner (toekomstige papa of meemoeder) de mogelijkheid om een kind vóór de geboorte te erkennen vanaf het begin van de zwangerschap van de toekomstige mama.
Vaderschapsverlof : verlengen en/of verplichten?
Elke werknemer heeft recht op tien dagen afwezigheid van het werk bij de geboorte van een kind waarvan de afstamming langs vaderzijde vaststaat. De huidige regeling geldt voor geboorten vanaf 1 april 2009. Sinds 20 mei 2011 heeft ook de meeouder, dit is de werknemer die geen wettelijke afstammingsband heeft met het pasgeboren kind van zijn partner, onder bepaalde voorwaarden op dezelfde manier als een vader, recht op tien dagen verlof wanneer de partner bevalt. In de praktijk gaat het om de lesbische partner van de moeder die bevalt.
Geen activiteiten