Hoog contrast NL FR EN
nederlandstalige Vrouwenraad vzw
Home
ID
Persberichten
Standpunten
Dossiers
Publicaties
Prikbord
Agenda
Gelijkekansenbeleid
Fotogalerij
Nieuwsbrief

Nederlandstalige
Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
t: +32 (0)2/229 38 18-19
f: +32 (0)2/229 38 66
info@vrouwenraad.be 
Links Sitemap Contact
 
 
 
U bevindt zich hier: Welkom
bloem

Welkom


  

 

 

Solliciteren vóór 10 oktober
De Vrouwenraad zoekt voor onmiddellijke indiensttreding een
voltijdse projectcoördinator op universitair niveau.
Het takenpakket bestaat uit o.a. coördineren van het  project (Vlaanderen, Brussel, Wallonië) vanuit genderperspectief (planning, organisatie en opvolging), ondersteunen en organiseren van de projectstuurgroep, samenwerking met een wetenschappelijke instelling, case-managers in ocmw's, vrouwen- en armoedenetwerken.
Deelnemen kan tot 31 oktober 2015
De Vrouwenraad staat achter toegankelijke, kwaliteitsvolle en betaalbare kinderopvang. Tegenwoordig moeten ouders -bij wijze van spreken- al vóór de conceptie op zoek naar een plekje voor hun baby. Ben jij een gebruiker van opvang? Hoe verliep je zoektocht ? Stond je op een (lange) wachtlijst? Kreeg je correctie info? ...
Laat het ons weten. Enkele minuutjes van je tijd volstaan om ons kostbare informatie te verschaffen. Je deelname blijft anoniem en vertrouwelijk.
Gezocht: getuigenissen over seksuele intimidatie voor tv-programma
Bij het productiehuis Sputnik Media werken ze momenteel aan de research voor een mogelijke nieuwe tv-documentaire over seksuele intimidatie. In deze reportage willen ze graag enkele vrouwen aan het woord laten die hun ervaringen hierover willen delen. Ervaren deze vrouwen seksueel getinte opmerkingen als storend en lastig of zijn er ook vrouwen die het eerder als een compliment zien?

Warme borsten voor alle borstkankerpatiënten?
2015-06-12
Vrouwen die na kanker een borstreconstructie wensen, kunnen kiezen tussen een synthetisch implantaat en lichaamseigen weefsel, de zogenaamde warme-borstreconstructie.
Bij de tweede optie moet de patiënte zelf ongeveer 2500 à 3000 euro per borst opleggen. Een smak geld voor heel wat vrouwen. De keuze is voor hen dus snel gemaakt.
9 juni 2015
Het Feministisch Sociaal-Economisch Platform (vertegenwoordigd door Magda De Meyer - Vrouwenraad, Sofie De Graeve - VOK en Hafida Bachir - Vie Féminine) kaartte deze ochtend de impact van de geplande verlaging van de inkomensgarantie-uitkering bij onvrijwillig deeltijds werk (IGU) op vooral vrouwen aan bij Kris Peeters, federaal minister van Werk. De minister erkende de bekommernissen die het platform aanbracht en engageerde zich om alternatieve oplossingen binnen de krijtlijnen van het regeerakkoord voor te leggen aan het platform.
It's a (wo)man's world
4 mei 2015 in DWARS - Studentenblad Universiteit Antwerpen
De vrouwenquota in de bedrijfswereld zorgen eindelijk voor een vleugje oestrogeen en verfijnd parfum in de mannenbastions van Raden van Bestuur. Maar ze zijn zeker geen excuustruzen of muurbloempjes tussen al dat mannelijk geweld. dwars sprak met drie straffe madammen over de heikele genderquota. Sonja Rottiers is CFO van Axa Belgium en tevens voorzitster van Women on Board. Caro Van Der Schueren is stafmedewerker van de Vrouwenraad en Petra Meier is hoogleraar aan Universiteit Antwerpen en onderzoeker in genderstudies.
30 april 2015
In september 2015 zullen de Verenigde Naties een set van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen aanvaarden. Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen is als aparte doelstelling opgenomen in de ontwerpagenda. Het principe dat in alle doelen rekening moet worden gehouden met de verschillende posities van  vrouwen en mannen in de samenleving met het oog op het bevorderen van gelijkheid werd eveneens weerhouden. Maar koken kost geld. De Vrouwenraad schreef hierover samen met o.a. 11.11.11 een advies.

28 april 2015
De De Vrouwenraad wil dat de vrouwen meer gehoord worden in het maatschappelijk debat over de pensioenhervorming. "De pensioenkloof tussen mannen en vrouwen is immers nog te groot", zegt de organisatie dinsdag naar aanleiding van een studievoormiddag over het onderwerp.
De hervormingen van de laatste jaren hebben weinig of geen rekening gehouden met de loonkloof, de loopbaankloof en de zorgkloof, zegt de Vrouwenraad. Vandaag komt daar nog eens de 'pensioenkloof' tussen mannen en vrouwen bij. Volgens verschillende berekeningen situeert die kloof zich tussen 23 en 31 pct.
59ste zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw
Met de twintigste verjaardag van de Verklaring van Peking en het Peking Actieplatform is het weer tijd voor een evaluatie. Van 9 tot 20 maart 2015 nemen wereldleiders en activisten daarom deel aan de 59ste zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw te New York en een heleboel 'side-events' om te bespreken wat is gerealiseerd, wat niet en welke volgende stappen moeten worden ondernomen. Vrouwenraads eigenste voorzitster, Magda De Meyer vertrok naar New York om te participeren aan deze zitting. Zij blogt vanuit New York over haar indrukken en ervaringen.

Juni 2014 - juni 2015
In de aanloop naar de 20ste verjaardag van het Peking Actieplatform in 2015 voert UN Women een heel jaar lang campagne om een nieuwe impuls te geven aan de doelstellingen van Peking met hernieuwde engagementen, versterkte acties en meer middelen.
Iedere maand zet UN Women één van de 12 strategische actiedomeinen in de kijker. De Vrouwenraad volgt deze campagne op de voet op met korte reacties of aanvullingen op elk maandthema.

Werklozen mogen geen zieke kinderen hebben
19 februari 2015
Het kan de beste overkomen: je kind wordt ernstig ziek, je partner krijgt kanker of een familielid moet noodgedwongen op jouw hulp rekenen voor medische zorg. Als werkende kun je in zo'n geval gebruik maken van tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. Maar als werkzoekende sta je sinds 1 januari in de kou, zo luiden de Gezinsbond en de Vrouwenraad de alarmbel.
14 februari 2015
Ruim een jaar lang verzamelde de Vrouwenraad getuigenissen van slachtoffers van verkrachtingen. Het is een collage van gruwel en vernedering, van angst en schaamte. Naar aanleiding daarvan doet de Vrouwenraad nu enkele aanbevelingen. "Zulke feiten zouden eindelijk tot duidelijke veroordelingen en straffen moeten leiden."
www.ikzwijgnietmeer.be is een initiatief van de Vrouwenraad.

11 februari 2015
De federale regering Michel I is de verdiende winnaar geworden van de AUWCH Award 2014, de pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid. Omdat  het kernkabinet de Vrouwenraad niet wilde ontvangen om de prijscactus in ontvangst te nemen, geven wij hen nu een digitale cactus. Wij hopen dat deze stekelige prijs een echte prikkel wordt voor een genderevenwichtig én sociaal beleid.
januari 2015
Naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019 in het Vlaams Parlement brengt de Vrouwenraad enkele prioritaire punten onder de aandacht. 

 


print

 

 

 


 
   

 
Prikbord
 
Boek: Marguerite De Riemaecker, de eerste vrouwelijke minister in ons land

MILADY! Waar vrouwenrechten echt over gaan

Brochure 'Anti-seksisme: gebruiksaanwijzing'

Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers


 
Volg de Vrouwenraad