Hoog contrast NL FR EN
nederlandstalige Vrouwenraad vzw
Home
ID
Persberichten
Standpunten
Dossiers
Publicaties
Prikbord
Agenda
Gelijkekansenbeleid
Fotogalerij
Nieuwsbrief

Nederlandstalige
Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
t: +32 (0)2/229 38 18-19
f: +32 (0)2/229 38 66
info@vrouwenraad.be 
Links Sitemap Contact
 
 
 
U bevindt zich hier: Welkom
bloem

Welkom


  

 

 

Magda De Meyer vanuit New York
59ste zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw
Met de twintigste verjaardag van de Verklaring van Peking en het Peking Actieplatform is het weer tijd voor een evaluatie. Van 9 tot 20 maart 2015 nemen wereldleiders en activisten daarom deel aan de 59ste zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw te New York en een heleboel 'side-events' om te bespreken wat is gerealiseerd, wat niet en welke volgende stappen moeten worden ondernomen. Vrouwenraads eigenste voorzitster, Magda De Meyer vertrok naar New York om te participeren aan deze zitting. Zij blogt vanuit New York over haar indrukken en ervaringen.

Juni 2014 - juni 2015
In de aanloop naar de 20ste verjaardag van het Peking Actieplatform in 2015 voert UN Women een heel jaar lang campagne om een nieuwe impuls te geven aan de doelstellingen van Peking met hernieuwde engagementen, versterkte acties en meer middelen.
Iedere maand zet UN Women één van de 12 strategische actiedomeinen in de kijker. De Vrouwenraad volgt deze campagne op de voet op met korte reacties of aanvullingen op elk maandthema.

Werklozen mogen geen zieke kinderen hebben
19 februari 2015
Het kan de beste overkomen: je kind wordt ernstig ziek, je partner krijgt kanker of een familielid moet noodgedwongen op jouw hulp rekenen voor medische zorg. Als werkende kun je in zo'n geval gebruik maken van tijdskrediet, thematisch verlof of loopbaanonderbreking. Maar als werkzoekende sta je sinds 1 januari in de kou, zo luiden de Gezinsbond en de Vrouwenraad de alarmbel.
14 februari 2015
Ruim een jaar lang verzamelde de Vrouwenraad getuigenissen van slachtoffers van verkrachtingen. Het is een collage van gruwel en vernedering, van angst en schaamte. Naar aanleiding daarvan doet de Vrouwenraad nu enkele aanbevelingen. "Zulke feiten zouden eindelijk tot duidelijke veroordelingen en straffen moeten leiden."
www.ikzwijgnietmeer.be is een initiatief van de Vrouwenraad.

11 februari 2015
De federale regering Michel I is de verdiende winnaar geworden van de AUWCH Award 2014, de pijnlijke prijs voor vrouwonvriendelijkheid. Omdat  het kernkabinet de Vrouwenraad niet wilde ontvangen om de prijscactus in ontvangst te nemen, geven wij hen nu een digitale cactus. Wij hopen dat deze stekelige prijs een echte prikkel wordt voor een genderevenwichtig én sociaal beleid.
januari 2015
Naar aanleiding van de bespreking van de beleidsnota Gelijke Kansen 2014-2019 in het Vlaams Parlement brengt de Vrouwenraad enkele prioritaire punten onder de aandacht.
20 november 2014
Vandaag stelt de Vrouwenraad zijn toolkit voor met goede praktijken en succesfactoren om aan de slag te gaan met vrouwelijke asielzoekers in de collectieve opvang. Medewerk(st)ers van de opvangcentra van Fedasil en het Rode Kruis zijn massaal aanwezig, net als een aantal ex-asielzoeksters en vrouwen met het statuut van vluchteling.
Het VN-verdrag voor vrouwenrechten en België 35 jaar later 
19 november 2014
Het CEDAW-comité dat toeziet op de uitvoering van het vrouwenrechtenverdrag, behandelde in oktober 2014 het zevende rapport van België. De Vrouwenraad stelde samen met CFFB een alternatief rapport op dat begin oktober ingediend werd bij het CEDAW-comité. De brochure met een synthese van dit schaduwrapport met de voornaamste aanbevelingen kan u aanvragen bij de Vrouwenraad of hier downloaden.

19 september 2014
De voorgestelde hervormingsplannen voor de pensioenen houden geen rekening met de specificiteit van vrouwenarbeid. Nu al ontvangt 59% van de gepensioneerde vrouwen minder dan €1000 per maand tegenover 33% van de mannen. De pensioenkloof bedraagt 23%. Crisis na crisis worden er maatregelen genomen die vrouwen penaliseren voor hun zwakke positie op de arbeidsmarkt. Die zwakke positie wordt hen verweten ('vrouwen moeten maar meer werken'), maar is het gevolg van de vele, noodzakelijke, zorgarbeid die vrouwen verrichten in een samenleving die hen geen andere keuze laat. 

 


print

 

 

 


 
   

 
Prikbord
 
Boek: Marguerite De Riemaecker, de eerste vrouwelijke minister in ons land

MILADY! Waar vrouwenrechten echt over gaan

Brochure 'Anti-seksisme: gebruiksaanwijzing'

Empowerend werken met vrouwelijke asielzoekers


 
Volg de Vrouwenraad