Hoog contrast NL FR EN
nederlandstalige Vrouwenraad vzw
Home
ID
Persberichten
Standpunten
Dossiers
Publicaties
Prikbord
Agenda
Gelijkekansenbeleid
Fotogalerij
Nieuwsbrief

Nederlandstalige
Vrouwenraad
Middaglijnstraat 10
1210 Brussel
t: +32 (0)2/229 38 18-19
f: +32 (0)2/229 38 66
info@vrouwenraad.be 
Links Sitemap Contact
 
 
 
U bevindt zich hier: Welkom
bloem

Welkom


  

 

 

9 april 2014
Het Europese project kan enkel slagen indien het beleid werkt aan een sociaal, solidair, rechtvaardig en duurzaam Europa. De gelijkheid van vrouwen en mannen is daarvoor een absolute voorwaarde.
In zijn prioriteitennota voor de Europese verkiezingen 2014 geeft de Vrouwenraad zijn aanbevelingen voor de belangrijkste knelpunten in het Europese gelijkekansenbeleid.

 

Van 10 tot 21 maart 2014 vond de 58ste zitting van de Commissie Status van de Vrouw plaats. De Commissie keek terug op het behalen van de Millennium Ontwikkelingsdoelen voor vrouwen en meisjes en vooruit op het formuleren van Duurzame Ontwikkelingsdoelen na 2015.
28 maart 2014
De aanbevelingen voor de verkiezingen in mei 2014 bestrijken alle domeinen waar de nieuwe federale en gewestregeringen de volgende jaren nog heel wat werk voor de boeg hebben om de gelijkheid v/m te realiseren in onze samenleving.
Seksismewet goedgekeurd
27 maart 2014
Het wetsontwerp dat seksisme strafbaar maakt, kreeg uiteindelijk groen licht in de Kamer. De Vrouwenrad ziet dit als een sterk signaal, maar ook als een aanvulling op de bestaande wetgeving en beleid. Nu nog een oplossing voor de lokale intake van klachten van geslachtsdiscriminatie.

Documentaire van Elien Spillebeen en Martijn D'haene 
Tussen 24 maart en 17 mei op verschillende locaties in Vlaanderen
Backup Butembo is een bijzondere documentaire over positief verzet van bijzondere vrouwen. Buitengewoon sterke vrouwen die hun leven en het leven van hun gemeenschap weer op de rails trachten te krijgen. Via hun verhalen krijgen we zicht op enkele problemen van de falende staat en op het antwoord van de vrouwen hierop: een opvangcentrum op voor slachtoffers van seksueel geweld, een vrouwenvoetbalploeg, een alarm en vluchtsysteem, .... Smashing Birds zorgde voor een sterke soundtrack.

19 maart 2014
Vandaag keurt het Vlaams Parlement de verruiming van het gelijkekansendecreet goed waarmee de discriminatie van transgendere personen aangepakt wordt. De Vrouwenraad hoopt dat hiermee een duurzame aanpak van structurele ongelijkheden m/v/transgender definitief is ingezet. Tegelijkertijd vinden we het spijtig dat anno 2014 geslachtsdiscriminatie, in tegenstelling tot alle andere discriminaties, niet kan aangekaart worden bij de lokale Meldpunten Discriminatie. Daarom vragen we een dringende institutionele oplossing voor dit probleem.

10 maart 2014
De toelatingsvoorwaarden voor de inschakelingsuitkeringen zijn verstrengd. Vanaf 2015 dreigen veel jongeren hun uitkering te verliezen: 32.000 in Wallonië, 8.000 in Brussel en 12.190 in Vlaanderen. Twee derde zullen vrouwen zijn. Wij vragen om deze maatregel in te trekken. De overheden en de werkgevers moeten jongeren voldoende kansen bieden. Ze moeten beter persoonlijk begeleid worden naar werk en stages.
Infofiche schorsingsbeleid werkloosheid (pdf-213kb)
Ook de herziening van het degressiviteitsstelsel in de werkloosheid, inclusief de afschaffing van de categorie samenwonende werkloze zonder gezinslast is voor ons een prioriteit. Vooral vrouwen hebben de voorbije decennia daardoor veel inkomsten verloren.
Infofiche degressiviteit werkloosheid (pdf-404kb)

Door Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad op dewereldmorgen.be
De integratie van gender en het engagement van vrouwen zijn van groot belang voor duurzame ontwikkeling. Vrouwenorganisaties zullen echter ook verder moeten kijken dan de 'eigen' agenda, willen ze de rechten van vrouwen vrijwaren.
Maart 2014
Gendergelijkheid is belangrijk voor duurzame ontwikkeling, en omgekeerd. Beide veronderstellen elkaar. In de aanloop naar de 58ste zitting van de Commissie Status van de Vrouw (maart 2014) en in opvolging van de rondetafels 'Vredesvrouwen spreken zich uit over de toekomst van de aarde' in de Senaat (december 2013) stelde de Vrouwenraad een document samen met daarin zijn visie over de richting die we met z'n allen moeten inslaan na 2015 om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

14 februari 2014
Het aantal aangiftes van verkrachting en aanranding van de eerbaarheid schommelt de laatste jaren tussen de 3.000 en 4.000 voor beide misdrijven. Het aantal gepleegde feiten is veel hoger. Weinig verkrachters van meerderjarige personen worden veroordeeld. De Belgische cijfers liggen onder het EU-gemiddelde.

Vandaag worden er in ons land weer 100 vrouwen verkracht
25 november: Dag tegen geweld tegen vrouwen
In België start op 25 november een actie omtrent verkrachting van vrouwen 'ikzwijgnietmeer'. Elke dag worden in ons land veel vrouwen verkracht. Slechts enkelen dienen klacht in. Om de overheid tot actie aan te sporen roept de Vrouwenraad vrouwen op niet langer te zwijgen. 

De Vrouwenraad heeft een petitie gelanceerd in verband met verkrachting. Je vindt ze terug onder Rise against rape and sign the petition! We willen dat het beleid er snel en grondig mee aan de slag gaat. Daartoe moeten we een stapel handtekeningen kunnen voorleggen en vragen we jullie gewaardeerde hulp!
Mogen wij jullie vragen de petitie te ondertekenen en zo ruim mogelijk te verspreiden binnen jullie netwerk?

Hoezo 'seksisme'?
Informatienota van de Vrouwenraad (pdf-315kb)
De laatste tijd is er in de media nogal wat aandacht geweest voor seksistisch gedrag en seksistische opmerkingen en mentaliteit. Maar wat is dat eigenlijk: seksisme? Gaat het om een subjectief aanvoelen of kan je dat definiëren? Op basis van onderzoek lijstte de Vrouwenraad een aantal criteria op die kenmerkend zijn voor het seksisme.

 

 


print

 

 

 


 
   

 
Prikbord
 
Diversiteit maakt toleranter

Vint-AGE, een vrouwenperspectief in ‘Vroeger nadenken over later’


 
Volg de Vrouwenraad