24-3-2020
Terwijl meer en meer landen over de hele wereld in verplichte lockdown gaan om de curve van COVID-19 af te buigen, gaan onze gedachten uit naar de vrouwen en kinderen voor wie de thuishaven onveilig is, m.a.w. een plek waar ze met schrik leven. We proberen de verspreiding van het coronavirus af te remmen zodanig dat onze gezondheidszorg de epidemie aankan en de zieken kan helpen, maar de restrictieve maatregelen met betrekking tot mobiliteit bieden de geweldplegers net meer macht en controle.
24-3-2020
De uitbraak van de coronapandemie treft meisjes en vrouwen die al kwetsbaar zijn door ons patriarchaal en neoliberaal kapitalistisch systeem méér dan andere bevolkingsgroepen. Dit systeem werkt immers niet voor de mensen of de planeet en al zeker niet voor vrouwen en meisjes. In deze immens zware tijden voor alle mensen en gemeenschappen in Europa en de rest van de wereld moeten de E.U. en haar Lidstaten politiek leiderschap tonen en snel zorgen voor gendersensitieve antwoorden zodat de prijs voor de huidige crisis niet betaald zal worden door vrouwen, zeker niet door zij die aan de zijlijn staan.
11-3-2020
Donderdag 12 maart zal de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsvoorstel rond abortus onder ogen nemen. Dat wetsvoorstel moet de huidige wetgeving rond vrijwillige zwangerschapsonderbreking op een aantal belangrijke vlakken versoepelen.
14-2-2020
Onze arbeidsmarkt is permanent in verandering. Wij denken hierbij aan digitalisering, robotisering en artificiële intelligentie. Hoe ziet als gevolg hiervan de toekomst van betaald werk eruit? Wat zal daarin de rol zijn van het sociaal overleg? Welke impact op gendergelijkheid kunnen we verwachten?
Samen met vrouwelijke vluchtelingen uit vijftien verschillende landen heeft de Vrouwenraad via een boek annex film een aanzet gegeven om de positieve verhalen van vrouwen naar buiten te brengen: hoe zij met vallen en opstaan een nieuwe thuis bouwen en een plek vinden waar ze een toekomst voor zichzelf zien.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht